Aktualności

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego gruntów zabudowanych

10 stycznia 2019

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe…