Oferta dla klientów biznesowych

Rzeczoznawca majątkowy, czyli przede wszystkim EKSPERT. Głównym atutem rzeczoznawcy jest znajomość rynku i przepisów prawa. To rzeczoznawcy majątkowi na bieżąco prowadzą ogólnopolski monitoring cen transakcyjnych i ofertowych, czynszów obiektów handlowych, biurowych i mieszkalnych. W naszym zawodzie równie ważne jest codziennie dokształcanie się, bycie na bieżąco z przepisami, świadomość postępujących w prawie zmian. Rzeczoznawca może Państwu pomóc w wielu aspektach dotyczących wyceny majątku, które wymieniamy poniżej. Najważniejsze w jego wyborze jest to, jak dobrze odnajduje się na rynku, którym Państwo są zainteresowani.

Dlaczego powinni Państwo wybrać rzeczoznawcę majątkowego, a nie kogokolwiek innego?

Tak zwani “pośrednicy” to dodatkowy koszt, który i tak końcowo prowadzi do wyceny rzeczoznawcy z uprawnieniami. Lepiej rozejrzeć się i trafić bezpośrednio do biura rzeczoznawcy, który ściśle współpracuje z innymi ekspertami i może wykonać wycenę w oparciu o rzetelną wiedzę swojego całego zespołu. Co ważne, tylko rzeczoznawca majątkowy jest prawnie umocowany do określania wartości nieruchomości. Nasze usługi świadczymy zawsze:

zgodnie z przepisami prawa,
zgodnie z obowiązującymi standardami,
zgodnie z kodeksem etyki zawodowej,
z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu,
w sposób obiektywny i niezależny,
z zastosowaniem zasad zawodu zaufania publicznego,

co niezaprzeczalnie chroni Ciebie i Twój interes! Nabywając uprawnienia zawodowe rzeczoznawca majątkowy, poza prawem do określenia wartości nieruchomości, posiada również prawo wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokai;
bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości;
określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.