Zespół

Dlaczego warto z nami współpracować?

Firma RE.ES gwarantuje Ci wsparcie swoim kilkunastoletnim doświadczeniem w funkcjonowaniu i znajomości rynku nieruchomości.

Specjalizujemy się w wycenie nieruchomości i doradztwie w zakresie tematyki nieruchomości.

Do świadczonych usług należą opracowania wykonywane m.in. dla indywidualnych inwestorów, kancelarii prawnych, instytucji finansowych, operatorów sieci infrastruktury, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek zarządzających mieniem publicznym oraz wielu innych podmiotów prawnych i fizycznych.

Przedmiotem wycen są głównie nieruchomości specyficzne lokalnie, położone w granicach województwa wielkopolskiego, jak nieruchomości lokalowe, zabudowane typowymi budynkami i niezabudowane.

Świadczymy również wyceny charakterystyczne dla rynku krajowego, w tym nieruchomości komercyjne, gospodarstwa rolne, ale także nieruchomości szczególne, takie jak zabytkowe kamienice, zespoły pałacowo-parkowe, forty, żwirownie, wysypiska śmieci itp.

Nasze doświadczenie zawodowe obejmuje także usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami zarówno mieszkaniowymi, jak i komercyjnymi.

Regularnie podnosimy kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, sympozjach i konferencjach organizowanych na terenie kraju i zagranicą.

Współpracujemy na bieżąco z biurami obrotu nieruchomościami, zarządcami nieruchomości i biurami techniczno-inżynieryjnymi, a także instytucjami finansowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę każdej inwestycji.

Firma wykonuje ponadto analizy rynku nieruchomości, badając tendencje i relacje zachodzące na lokalnych rynkach, których wyniki publikowane są m.in. na łamach lokalnych czasopism, w tym biuletynu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego czy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Rzeczoznawca majątkowy

Adrianna Szarafińska

Właścicielką firmy jest Adrianna Szarafińska, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na której ukończyła kierunek Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami.

Doświadczenie zdobywała i wiedzę poszerzała pracując w latach w jednej z większych firm w Poznaniu, zajmującej się wyceną i obsługą nieruchomości, a od 2011 roku prowadząc własną działalność pod firmą RE.ES.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskała w czerwcu 2007 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych pod nr 4582. W roku 2009 uzyskała licencję Zarządcy Nieruchomości i została wpisana do Krajowego Rejestru Zarządców Nieruchomości pod nr 179467.

Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska rzeczoznawców majątkowych, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, w latach wcześniejszych była Skarbnikiem i Regionalnym Pełnomocnikiem ds. Praktyk zawodowych przy Stowarzyszeniu. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności wycena nieruchomości. Swoją wiedzą dzieli się również prowadząc szkolenia branżowe dla rzeczoznawców majątkowych.

Od stycznia 2012 roku pełni także funkcję stałego biegłego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w zakresie nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej.

Nasz zespół

Jakub Nowak

Rzeczoznawca majątkowy

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , specjalność zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami oraz wycena nieruchomości. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6900.

Eksperci zewnętrzni

Współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami z dziedzin:

budownictwo

geodezja

prawo